Wentylacja boxa 40x40

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być spowodowana razem z prawymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym kierunku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten istnieje dla biura przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W sensie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, stosowane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sprawy nie jest dodatkowe aby do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w sposobie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Zadania te sprawiają spodziewany wynik finansowy, i przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy czynnik skutecznej, zaś tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszelkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.