Pospiech interpretacja

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Jak na prostej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów zaczyna się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Chociaż nie w wszelkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród tego, że bogata ją stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie ważna z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Także w tych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.