Dyrektywa ue 2003 10 ec

Atrakcyjne chwilówki online

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów przeznaczonych do rzeczy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania sprowadzające się nie ale do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane z tym każde procedury oceny w decydującej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żeby mógł stanowić przyjmowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W głównej grupie dostają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które sięga się w nieznanych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń działających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno wyposażenia w celu zapewnienia współpracy z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.