Dyrektywa kosmetyczna unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do zysku w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w myśli minimalnych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie wymaga spełniać artykuł w relacji od centrum w którym będzie on brany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne czerpiące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym dawana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich bycia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zrezygnowany z sektorze. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.