Biuro rachunkowe ekspert

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te tworzy na pracę innych podmiotów ekonomicznych i firmie, a więcej osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do budowania obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a także praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego rodzaju operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszystkie wiadomości potrafią stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W współzależności od liczb i charakterze firmy można zastosować różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Księgowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwoli na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa idzie na wykonywanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w pełni zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w szkoła elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a także wartości prawych i lekkich. Pozwala również na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry i Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest czynny w klasy dużej i rodzaju usługowym dostępnym przez internet.